سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران

لیست باشگاه های ثبت شده در سامانه

تنها باشگاه های تایید شده و معتبر قابل ثبت در سامانه می باشند


باشگاه کبوتران مسافتی بال طلایی(کرمانشاه)
ir-krm-1302
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد جاده ابلق مشهد
ir-khr-1301
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی هامون
ir-sib-1300
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فردوس و حومه
ir-khj-1299
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی چاهک
ir-yaz-1298
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان البرز
ir-alb-1297
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهر جدید مهستان
ir-alb-1296
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی خرم آباد
ir-lrs-1295
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد خرم آباد
ir-khz-1294
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد شادگان
ir-khz-1293
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد مشراگه
ir-khz-1292
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی فاتحان ارومیه
ir-esf-1291
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی رامشیر
ir-esf-1290
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد خوراسگان اصفهان
ir-esf-1289
1403 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی تختی شهرستان بوئین زهرا
ir-ghaz-1288
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی فاتحان آذربایجان شرقی
ir-azsh-1287
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد آذربایجان شهریار تبریز
ir-azsh-1286
1402 ادامه
باشگاه‌ کبوتران مسافتی متحدین غیزانیه رامهرمز
ir-khz-1285
1402 ادامه
باشگاه مسابقه ای اتحاد مبارک شهر
ir-azsh-1284
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شورا کند آذربایجان
ir-azsh-1283
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی آذرخش(کوهچنار وحومه)
ir-frs-1282
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد سراوان
Ir-zah-1281
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رشتخوار
Ir-khra-1280
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد شهر سنگان
Ir-khra-1279
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد بینالود
Ir-khra-1278
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی پوریای ولی
Ir-azgh-1277
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان شمال جم
Ir-bsh-1276
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی فاتحان آسمان فراشبند
ir-frs-1275
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای طبس
ir-khj-1274
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کبیر کوه آبدانان
ir-ilm-1273
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان اهر
ir-azsh-1272
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی بهار نارنج بروات
ir-krm-1271
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی برازجان
ir-frs-1270
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد سرایان
ir-khr-1269
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان گتوند
ir-khoz-1268
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی پرپرواز شوشتر
ir-khz-1267
1402 ادامه
باشگاهکبوتران مسافتی قهرمانان شهر دوراهک
ir-bosh-1266
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد جوین
ir-khra-1265
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قهرمانان کنگان
ir-bosh-1263
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی متحدین محمدیار (نقده)
ir-azgh-1263
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای غالب ( شوش دانیال )
ir-khoz-1262
1401 ادامه
باشگاه كبوتران مسافتى بنك
ir-bosh-1261
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پرواز خرم آباد
ir-lrs-1260
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای تیز پران آقبلاغ
ir-zan-1259
1401 ادامه
اتحاد خور - حذف شده
ir-frs-1258
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان (مرندوحومه )
ir-azsh-1257
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی هرسین
ir-krm-1256
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رامسر و تنکابن
ir-maz-1255
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پیشتازان شرق زاهدان
ir-sib-1254
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای عینالی تبریز
ir-azsh-1253
1402 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان جم
ir-bosh-1252
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهریار (آذربایجان)
ir-Azgh-1251
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای قهرمانان ارومیه
ir-Azgh-1250
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای تبادکان مشهد
ir-khr-1249
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی هما (عنبر آباد)
ir-krm-1247
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مشیز بردسیر
ir-krm-1246
1401 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی کویر زاهدان
ir-sis-1245
1400 ادامه
باشگاه‌ کبوتران مسافتی عامریه و گنبکی
ir-krm-1244
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی منتخب ملاثانی
ir-khz-1243
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان کویر شهرستان خواف
ir-khr-1242
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان اردبیل
ir-ard-1241
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان کلیبر
ir-azsh-1240
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اراک
IR-mar-1239
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان صالح اباد
IR-khr-1238
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شوشتر
ir-khz-1237
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قیدار و حومه
ir-zan-1236
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قیر و کارزین
ir-frs-1235
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد مریوان
ir-kor-1234
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی گنج نامه همدان‌
ir-ham-1233
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه‌ای کنگاور
ir-ksh-1232
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی بیشابور
ir-frs-1231
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد ستارگان بندر ماهشهر و حومه
ir-khz-1230
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرکزی شادگان
ir-khz-1229
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهر سده
ir-khr-1228
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی متحدین خرمشهر
ir-khz-1227
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی باهنر اهواز
ir-khz-1226
1400 ادامه
اشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرکزی استان ایلام
ir-ELA-1225
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهررضا
ir-esf-1224
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان خفر ( مرکزی)
ir-frs-1223
1400 ادامه
کمیته کبوتران مسافتی شهرستان مبارکه
ir-esf-1222
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان غرب
ir-ham-1221
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان بردسیر
ir-krm-1220
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد شهر سرداران
ir-khz-1219
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی مرزنشینان اروندرود
ir-khr-1218
1400 ادامه
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه ای سیستان
ir-sib-1217
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( بندر ترکمن)
ir-gol-1216
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد پلدختر
ir-lor-1215
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان بم
ir-krm-1214
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان رضوی
ir-khr-1213
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی شهرستان منوجان
ir-krm-1212
1400 ادامه
......
......
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اسپادانا اصفهان
ir-esf-1210
1400 ادامه
باشگاه اتحاد شرق اصفهان
ir-esf-1209
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای دهلران
ir-ilam-1208
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی روستای نوشهر و حومه
ir-maza-1207
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قلعه لور
ir-khz-1206
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قافلانکوه آذربایجان
ir-azsh-1205
1400 ادامه
باشگاه کبوتران  ستارگان آذربایجان  کلانشهر تبریز
ir-azsh-1204
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی مرکزی کرمان
ir-krm-1203
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی ستارگان اسمان کویرمنطقه نوق رفسنجان
ir-krm-1202
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شهرستان عنبراباد
ir-krm-1201
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان فاروج و حومه
ir-khsh-1200
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کادوس تالش
ir-gil-1199
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سبزواران
ir-khr-1198
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سپید دژ
ir-gol-1197
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پارسیان درگز
ir-khr-1196
1400 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد شاوور
ir-khz-1195
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان سیریز
ir-krm-1194
1399 ادامه
باشگاه کبـوتران مسافتــی ستارگان مــــــرند
ir-Azsh-1193
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بناب و عجبشیر
ir-Azsh-1192
1399 ادامه
باشکاه کبوتران مسابقه ای شهرستان میانه
ir-Azsh-1191
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان منیوحی
ir-khz-1190
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای آبیدر سنندج
ir-Krd-1189
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای خرم دژ - ( حذف شده است )
ir-lrs-1188
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای زاگرس خرم آباد
ir-lrs-1187
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهر سردشت زیدون
ir-khr-1186
1394 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان سرخس
ir-khr-1185
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پاسارگاد استان قم
ir-Qom-1184
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بندر ماهشهر
ir-khz-1183
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد شرق اهواز
ir-khz-1182
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی  بیرجند
ir-gol-1181
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان گرگان
ir-gol-1180
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ستارگان مینودشت
ir-gol-1179
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کلهر اسلام آباد
ir-frs-1178
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی ساوالان ( اردبیل)
ir-ard-1177
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شیران آز
ir-Frs-1176
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اریو برزن یاسوج
ir-kob-1175
1397 ادامه
باشگاه ستارگان میاندواب
ir-khj-1174
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای النصر حویزه 
ir-khz-1173
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان کویر
ir-krm-1172
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای زیگورات خوزستان
ir-khze-1171
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد شیراز
ir-frs-1170
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای تنگ شول
ir-frs-1169
1399 ادامه
باشگاه تخت جمشید شهرستان مرودشت
ir-frs-1168
1399 ادامه
حذف شده
ir-azsh-1167
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای داراب
ir-frs-1166
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رضا آباد و بلوچ آباد
ir-gol-1165
1399 ادامه
حذف شده
ir-ard-1164
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ساری مازندران
ir-maz-1163
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جهرم
ir-frs-1162
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بستان آباد
ir-azsh-1161
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای منتخب شهرستان باوی
ir-khz-1160
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شیرز کوهدشت
ir-lrs-1159
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی شاپور خواست خرم آباد
ir-lrs-1158
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان بیرجند
ir-khjo-1157
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان ملایر
ir-hmd-1156
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان شمال غرب صومعه دل
ir-azsh-1155
1399 ادامه
باشگاه هخامنش - حذف شده
ir-frs-1154
1399 ادامه
باشگاه نگین فارس اقلید
ir-frs-1153
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی فیروزآباد
ir-frs-1152
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی شهر ابوحمیظه
ir-khz-1151
1399 ادامه
حذف شده
ir-frs-1231
1400 ادامه
حذف شده (مرکزی شیراز)
ir-frs-1149
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کلاله
ir-gol-1148
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اندیمشک
ir-khz-1147
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای صالح شهر
ir-khz-1146
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی کوهچنار و حومه
ir-frs-1145
1399 ادامه
باشگاه اتحاد کبوتران طلایی مشهد
ir-khr-1144
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد دهکویه
ir-frs-1143
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم
ir-frs-1142
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای دوست محمد
ir-sib-1141
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان گچساران
ir-khz-1140
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد تنگستان
ir-bosh-1139
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی امیدیه و میانکوه
ir-khz-1138
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ریگان
ir-krm-1137
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سیرجان
ir-krm-1136
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای روداب شرق
ir-krm-1135
1398 ادامه
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه ای شهرستان کرمان
ir-krm-1134
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فهرج
ir-krm-1133
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مغرب اهواز
ir-khz-1132
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان خاش
ir-Sib-1131
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان فریمان وحومه
ir-esf-1130
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان تربت حیدریه
ir-khr-1129
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان مشهد
ir-khr-1128
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان زرین دشت
ir-frs-1127
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرند
ir-azsh-1126
1399 ادامه
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه ای تایپس کویر یزد
ir-yaz-1125
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای زاگرس ایلام
ir-ilm-1124
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای الیگودرز
ir-lor-1123
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای چوئبده
ir-khz-1122
1399 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرکزی میناو (شوش دانیال )
ir-khz-1121
1399 ادامه
اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای خیام نیشابور
ir-khr-1120
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای انابد
ir-khr-1119
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی غرب کرمانشاه
ir-krm-1118
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان پارس
ir-frs-1117
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی گهر دورود
ir-lor-1116
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی زریبار مریوان
ir-krd-1115
1398 ادامه
کلوپ کبوتران مسافتی بهارستان
(ثبت موقت)
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مجمع الهای
ir-Khz-1114
1394 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رفسنجان
ir-Km-1113
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدین اهواز
ir-khz-1112
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای سمیرم
ir-esf-1111
1398 ادامه
لیدوما - حذف شده
ir-frs-1109
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای صفاهان اصفهان
ir-esf-1110
1398 ادامه
حذف شده
....
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شمال غرب ایران تبریز
ir-azsh-1107
1398 ادامه
باشگاه ستارگان استان اصفهان
ir-esf-1106
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستاره های اوز
ir-Frs-1105
1398 ادامه
حذف شده
ir-ESF-1104
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای حویق و حومه
ir-lor-1103
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اسمان شرق اهواز
ir-KHZ-1102
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه‌ای ملکان
ir-AZSH-1101
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای قشقایی هفتکل
ir-KHZ-1100
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای نرماشیر
ir-lor-1099
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مشهد مقدس
ir-khr-1098
1398 ادامه
حذف شده
ir-frs-1097
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بم
ir-krm-1096
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای امیدیه
ir-khz-1095
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای متحد بروات
ir-krm-1094
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای زابل - (مجید طالب نژاد)
ir-sib-1093
1398 ادامه
حذف شد
ir-esf-1092
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان فلارد
ir-chb-1091
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان کهنوج
ir-Krm-1090
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی زاگرس ( فلارد )
ir-chb-1089
1398 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ارومیه
ir-azgh-1087
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد اهواز
ir-khz-1088
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد لارستان
ir-khz-1086
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فدلک شوشتر
ir-khz-1085
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای نیریز
ir-fars-1084
1397 ادامه
حذف شده است
ir-khra-1083
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان شاهین شهر
ir-esf-1082
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی اتحاد زرند کرمان
ir-krm-1081
1397 ادامه
حذف شده
ir-sib-1080
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اردبیل
ir-Ard-1079
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قوشاچای آذربایجان 1
ir-azgh-1078
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اردکان ) استان یزد
ir-yaz-1077
1397 ادامه
✍لیست باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدین صفی آباد
ir-khz-1076
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ماهشهر  
ir-khz-1075
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (( دوستان ))
ir-khz-1074
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بافق
ir-yaz-1073
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شوش دانیال
ir-khz-1072
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مبارکه اصفهان
ir-esf-1071
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان خرم آباد
ir-lrst-1070
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شهر حر
ir-kht-1069
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ونوس چابهار وکنارک
ir-bshr-1068
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای مراغه
ir-azsh-1067
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ایور
ir-khsh-1066
1397 ادامه
باشگاه اتحاد نخلستان جنوب شرق
ir-khz-1065
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان خرمشهر
ir-khz-1064
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای (درق )
ir-khsh-1063
1397 ادامه
حذف شده
ir-ham-1062
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی قلب اصفهان
ir-ESf-1061
1397 ادامه
بــاشــگــاه امــیــرابــاد وحــومــه
ir-Gol-1060
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی شمال خوزستان
ir-KHz-1058
1392 ادامه
حذف شد
ir-Frs-1057
1397 ادامه
این باشگاه حذف شد
ir-Krm-1056
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ایی ستارگان کاکی
ir-bshr-1055
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( میناو ) منطقه عبدالخان
ir-KHZ-1054
1396 ادامه
این باشگاه حذف شده
ir-FRS-1053
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان میبد یزد
ir-YZD-1052
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای رودبار جنوب
ir-KM-1051
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت
ir-krm-1050
1394 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اتحاد ایذه )
ir-khz-1049
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رامشیر ) 
ir-khz-1048
1396 ادامه
حذف شذ
ir-FARS-1047
... ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( دلند گلستان )
ir-GOL-1046
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد ( فاتحان شوشتر )
ir-khz-1045
1392 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( تایباد خراسان رضویی)_ مشهد مقدس 
ir-khR-1044
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد غرب گنبدکاووس
ir-Gol-1043
1397 ادامه
حذف شده
ir-Had-1042
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه شهرستان گناباد
ir-khR-1041
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( مرکزی طبس ) 
ir-khj-1040
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد یمام استان یزد
ir-gol-1039
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( عطالر )
ir-gol-1038
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بلقان آباد و حومه
ir-khra-1037
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای فجر امید شهرستان رومشکان
ir-lrst-1036
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه مهریز یزد
ir-yaz-1035
1397 ادامه
باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه ای کویر یزد
ir-yaz-1034
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای درود ( پایتخت طبیعت ایران )
ir-lrst-1033
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ( یامچی )
ir-azsh-1032
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای روداب شرق
ir-khr-1031
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای شاهرود
ir-sem-1030
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( قوچان )
ir-khra-1029
1397 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای حصارگرمخان ( بجنورد )
ir-khsh-1028
1396 ادامه
حذف شده
ir-gil-1027
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بردسکن
ir-khra-1026
1396 ادامه
اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای خیام نیشابور 2
ir-khr-1125
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( زابل )
ir-siba-1024
1393 ادامه
باشگاه اتحاد ( سیمین شهر گلستان )
ir-gol-1023
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( چناران )
ir-khra-1022
1396 ادامه
( متحدین جام ) خراسان رضوی ( تربت جام )
ir-khra-1021
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای پل فهلیان
ir-fars-1020
1396 ادامه
باشگاه کبوتران (مسافتی اباده)
ir-fars-1019
1396 ادامه
باشگاه ستارگان مسجدسلیمان
ir-khz-1018
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی بندر امام حسن
ir-bsh-1017
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسافتی قوشاچای آذربایجان 2
ir-azgh-1016
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدان کرمانشاه
ir-ksh-1015
1395 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( نی ریز )
ir-esf-1014
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای کمالان ( گلستان )
ir-gol-1013
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رشتخوار ) خراسان رضوی
ir-khra-1012
1393 ادامه
باشگاه ایرانشهر
ir-sem-1011
1393 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد بروجرد , درود و حومه
ir-lo-1010
1394 ادامه
کبوتران مسابقه ای ( فریمان)
ir-khra-1009
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای بجنورد (خراسان شمالی)
ir-khsh-1008
1396 ادامه
باشگاه مسابقه ای همدان
ir-ham-1007
1396 ادامه
باشگاه کبوتران مسابقه ای جاجرم
ir-khsh-1006
1396 ادامه
باشگاه کبوتر مسابقه چناران
ir-khr-1004
1395 ادامه
باشگاه - اتحاد
1003
1397 ادامه
اتحاد باشگاه آزادشهر و حومه (گلستان)
ir-gol-1002
1396 ادامه
کبوتران مسابقه ای نگین شهر ( گلستان )
ir-gol-1001
1396 ادامه
باشگاه قابوس ( ترکمن صحرا) گلستان
ir-gol-1000
1396 ادامه